phone 0903 575 557 info@raan.sk

kontakt

RAAN upratovanie s.r.o.
Ulica za mostom 5565/14
038 61  Vrútky
mobil: 0903 575 557
mail: info@raan.sk
IČO: 50 906 542
DIČ: 2120 543 810
Prevádzka: I. čsl. brigády 3237/12
038 61 Vrútky
RAAN čistenie s.r.o.
Ulica za mostom 5565/14
038 61  Vrútky
mobil: 0903 575 557
mail: info@raan.sk
IČO: 51 267 373
DIČ: 2120 654 547
Prevádzka: I. čsl. brigády 3237/12
038 61 Vrútky